Måned: januar 2018

Eksamenskørsel

En gymnasieklasse som fejrer med eksamenskørsel

Hvad er det der ”eksamenskørsel” for noget? Hedder det nu ikke studenterkørsel længere?

Svaret findes på hjemmesiden www.retsinformation.dk Her findes en bekendtgørelse, som hedder nr. 494 af 27/05/2016. Det er bekendtgørelsen om eksamenskørsel, optog mv.

I forbindelse med, at Folketinget i 2016 åbnede muligheden for, at flere kan køre vogntur efter endt eksamen, blev ordet ”studenterkørsel” ændret til ”eksamenskørsel”. Nu kan flere end de, som efter afsluttet eksamen får hue med røde eller blå bånd, booke en lastbil og lovligt køre eksamenskørsel.

Hvad er så reglerne? Hvem har lov til at køre vogn efter endt eksamen?

Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst to år, er omfattet af reglerne om eksamenskørsel. Kørslen skal dog ske umiddelbart efter, at eksamen er afsluttet.

Tidligere var det kun STX, HTX, HHX og HF, der fik lov til at køre vogn. Og de udgør fortsat den største andel af de, der booker en vogn. Efter lovændringen giver uddannelserne EUD, EUX, IB, VUC og en lang række faglige ungdomsuddannelser ret til af køre vogntur. Bliver du sygeplejerske, automekaniker eller smed? Så er det muligt at fejre eksamen med kørsel i en studenterlastbil. Det eneste krav er, at uddannelsen er normeret til to år.

Her kan du læse mere om reglerne her:

http://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/05/Regler-for-eksamenskoersel.aspx?ec_as=639ADF6934DE41BE8D7B08EC3BD5AEEF

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180232

Er der andre krav?

Studentervognen skal stadig være udstyret efter nogle specificerede retningslinjer. De vigtigste regler er:

  • Studentervognens sider på ladet skal være minimum 120 cm høje
  • Der er regler for hvor høje vandrette åbninger må være
  • Der skal være siddepladser til det antal personer vognen er godkendt til at have på ladet. Disse siddepladser skal være fastgjorte. Det må for eksempel ikke være løse paller, havestole eller kasser, man sidder på
  • Der skal være en solid skridsikker trappe som
  • Køretøjer skal medbringe ildslukker og førstehjælpskasse

Hvis du vil læse mere om reglerne for indretning af studentervogne, kan man gøre det her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22294

Udover disse regler om indretning, skal studentervognen have en fartskriver, som registrerer køretiden og et partikelfilter, hvis den skal køre ind i de byer, der har miljøzoner.

Hvert år skal studentervogne skal forbi synsmanden, hvor de skal testes inden de godkendes.

Alle Festlastbiler opfylder kravene til eksamenskørsel.

Læs mere om dette her: https://festlastbiler.dk/sikkerhed