• 1. Generelt
  • 2. Formål
  • 3. Dataansvarlig
  • 4. Hvad bruges dine oplysninger til?
  • 5. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
  • 6. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
  • 7. Videregivelse af oplysninger
  • 8. Periode for opbevaring
  • 9. Opdatering af privatlivspolitik

1. Generelt

1.1    Ved at leje en af vores køretøjer, benytte hjemmesiden www.festlastbiler.dk og tilknyttede ydelser og tjenester samtykker du til, at Festlastbiler.dk ApS (CVR 32335322) behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

1.2    Dette gælder for alle Festlastbiler.dk’s brugere og kunder fra den 25. maj 2018.

2. Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og sikre, at du får vist den information, som med størst sandsynlighed vil have relevans for dig. Derudover bruges oplysningerne til at levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at få fremsende et tilbud eller oplysninger om bestemte tilvalg. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

3. Dataansvarlig

Festlastbiler.dk er dataansvarlig i forhold til de data som indsamles og lagres i forbindelse med henvendelser til os, leje af vores køretøjer, samt registrering af cookies og IP-adresse.

Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

Festlastbiler.dk
Risbyholmvej 5A
4622 Havdrup

CVR: 32335322

Telefon: 26 59 45 45

E-mail: info@festlastbiler.dk

4. Hvad bruges dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende:

Kommunikation med dig i forbindelse med spørgsmål og udfærdigelse af tilbud

Levering af aftalte ydelser og services

Individuel markedsføring og målretning af specifikke tilbud

Analyser og statistik til forbedring af vores services

Til evt. klagesager eller opståede retskrav

5. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål som er nævnt under §4.

Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)

Billeder

Geo location

Købshistorik

Cookie-oplysninger

IP-adresse

Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

Følsomme oplysninger:

Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag. Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

6. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

De data vi behandler om dig, vil oftest og som hovedregel være indsamlet direkte fra dig og afgivet af dig gennem vores kontaktformularer eller ved henvendelse til os.

Vi kan dog også behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom online kilder og sociale medier eller andre samarbejdspartnere.

Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.

7. Videregivelse af oplysninger

Hos Festlastbiler.dk har vi en klar politik for behandlingen af dine data og er meget opmærksomme på at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.

Du kan til en hver tid bede om at blive fjernet fra mailinglister og anden kommunikation, eller helt at blive fjernet fra Festlastbiler.dk’s databaser.  Du skal blot sende en mail til info@festlastbiler.dk eller kontakte os på anden vis.

Festlastbiler.dk forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Festlastbiler.dk ApS. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

8. Periode for opbevaring

Vi sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for, at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

9. Opdatering af privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret ved eksempelvis at følge med udviklingen i lovgivningen eller teknologier. Hvis der sker væsentlige ændringer, så meddeler vi dette ved synlig kommunikation på www.festlastbiler.dk