Vores job er at passe på jer under jeres vogntur

Forudsætningen for, at I bagefter kan huske tilbage på jeres eksamenskørsel som en god fest, er at der er styr på jeres sikkerhed. Vi skal sikre, at I føler jer sikre. Efter hver sæson evaluerer vi sikkerheden. Vi bruger vores chaufførers og studenternes feedback til løbende at forbedre udstyr og rutiner.

Chauffører

Chauffør på studentervogn taler med studenterne om sikkerhed

 

Vi har dygtige chauffører med situationsfornemmelse og erfaring. Vores chauffører har gennemgået et førstehjælpskursus. De er klar at hjælpe, hvis uheldet er ude. I starten af turen giver de jer en gennemgang af sikkerheden og de regler, som gælder på studentervognen.

Vores chauffører er instruerede i ikke at køre mere end 25-40 kilometer i timen. Dette er vigtigt for jeres sikkerhed. Vores erfaring er, at studenterhuen ikke blæser af, hvis vi holder hastigheden i det niveau.

Backupkøretøjer

backup studentervogne til studenterkørsel

Vi har 2 studenterkøretøjer stående som backup. Udover dette har vi en mekaniker med en servicevogn som kan rykke ud for at klare mindre problemer.

Fartskriver

fartsrkiver i blå studentervogn

Alle Festlastbiler har fået installeret en lovpligtig fartskriver. Vi overholder myndighedernes krav til køre/hviletid. Chaufføren skal holde lovpligtige hvil undervejs. I tilfælde af at studenterkørselen strækker sig over længere tid, kan der være brug, for, at vi skifter chauffør undervejs. Det sker for at overholde reglerne. At køre med to chauffører samtidig under hele kørslen er ikke altid nok for at overholde reglerne. Derfor bruger vi afløser chauffører på lange turer. Alle vores lastbiler har godkendte fartskrivere/kontrolapparater.

Sikkerhedsudstyr

Første hjælp kit og brandslukker i en studentervogn

Alle vores Festlastbiler er udstyret med lovpligtig brandslukker og førstehjælpskasse.

Syn hvert år

Alle Festlastbiler bliver synet hvert år af en autoriseret synsvirksomhed. Dette er vigtigt for jeres sikkerhed.

Bygget i stål

Vores studentervogne er opbygget i stål på ladet. Opbygningen er fast og opfylder reglerne for indretning af studentervogne. En stålopbygning er stærkere end en opbygning i eksempelvis træ. Stålopbygningen går ikke så nemt i stykker. Det er vigtigt, at opbygningen er sikker og stærk. Det er også en fordel, da stålkonstruktionen gør det lettere at pynte vognen.

Højtalere er boltet fast

Vores top højttalere er boltet fast til vognen i metal bøjler. Højttalerne kan derfor ikke vælte eller på anden måde skade studenterne.

Rygning på ladet

Det er tilladt at ryge på ladet, men vi fraråder rygning, mens lastbilen er i fart. Vinden gør, at gløder flyver rundt og kan ende mindre heldige steder som i jeres hår og på tøjet. Effekten er en alternativ frisure og små huller i jeres tøj. Der masser af rygepauser på turen, når I er på besøg hos klassens forældre.

Glasflasker

Glasflasker er ikke forbudt på ladet. Men det er klart at foretrække drikkevarer, der opbevares i dåser eller plastikflasker. En knust glasflaske er ikke sjov at danse rundt i.

Miljøzoner

I København og Frederiksberg Kommuner er der en miljøzone.

http://mst.dk/luft-stoej/luft/saerligt-for-borgere-om-luftforurening/miljoezoner/

Se et interaktivt kort over København og Frederiksberg miljøzone her:

https://festlastbiler.dk/miljozone

Der er specielle regler for kørsel med lastbiler i disse zoner.

De fleste Festlastbiler og Cabrioletbussen har lov til at køre i miljøzonen.

Forsikringer

Vi har alle de fornødne forsikringer. Vores motoransvarsforsikring på den specielle forsikring for studenterkørsel. Den dækker jer, hvis der skulle ske et uheld. Vi har en erhvervsansvarsforsikring, der dækker når studentervognen holder stille og ikke anvendes som køretøj. En arbejdsskadeforsikring sikrer vores chauffører, når de kører jeres fest rundt i byen. I kan læse mere om forsikringer her:

http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/ung-og-forsikring/uddannelse/Sider/Forsikring-under-studenterk%C3%B8rsel.aspx

Regler

I kan læse mere om reglerne for studenterkørsel her:

http://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Eksamenskorsel.aspx

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180232

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22294